اینتر و تساوی خانگی مقابل رم در هفته پانزدهم سری a فوتبال ایتالیا

اینتر و تساوی خانگی مقابل رم در هفته پانزدهم سری a فوتبال ایتالیا

هفته پانزدهم سری a فوتبال ایتالیا با تساوی خانگی اینتر مقابل رم در سن‌سیرو آغاز شد و شاگردان کونته این فرصت را به یوونتوس دادند تا دوباره به صدر جدول برگردد.  اینتر در هفته پانزدهم سری a ایتالیا میزبان رم بود و دقیقه ۸ یک فرصت بسیار خوب را توسط لوکاکو از دست داد. اما...