بارسلونا و خرید یک مدافع جایگزین اومتیتی در نقل و انتقالات تابستان فوتبال اروپا

بارسلونا و خرید یک مدافع جایگزین اومتیتی در نقل و انتقالات تابستان فوتبال اروپا

باشگاه بارسلونا برای جایگزینی اومتیتی مدافع ناراضی خود قصد دارد از بین اوپامکانو، لوئیس فیلیپه و لاپورته در نقل و انتقالات تابستان فوتبال اروپا یک نفر را در لیست خرید خود قرار دهد. عملکرد و نتایج متزلزل در بارسلونا مدیران این باشگاه را بر آن داشت که برای فصل آینده تیم...