بارسلونا و مدیریت پیکه ؛ دوست صمیمی لیونل مسی سکان دار جدید بلوگرانا می شود ؟

بارسلونا و مدیریت پیکه ؛ دوست صمیمی لیونل مسی سکان دار جدید بلوگرانا می شود ؟

بارسلونا و مدیریت جرارد پیکه یکی از خبرهای عجیب چند روز اخیر فوتبال اروپا بود که حتی نشریه موندو دپورتیوو نیز به آن پرداخته است و این احتمال که دوست صمیمی لیونل مسی سکان دار بلوگرانا شود را ممکن دانسته است. جرارد پیکه در خانواده‌ای کاملا بارسایی پرورش یافته است و پدر...