بارسلونا و کاهش حقوق لیونل مسی و دیگر بازیکنان بخاطر کرونا ویروس

بارسلونا و کاهش حقوق لیونل مسی و دیگر بازیکنان بخاطر کرونا ویروس

بحران مالی ناشی از کرونا ویروس و تعطیلی فوتبال اروپا بارسلونا را بر آن داشت که حقوق لیونل مسی و دیگر بازیکنان خود را کاهش دهد. تعطیلی فوتبال یک بحران بی‌سابقه مالی را به عوامل برگزار کننده آن در تمام دنیا تحمیل کرده و پیامدهایی برای بازیکنان فوتبال ایجاد نموده است....