بازدید حیوانات از منطقه تاریخی – عکس طنز گرافیکی

بازدید حیوانات از منطقه تاریخی – عکس طنز گرافیکی

در مسئله گردشگری بازدید حیوانات از منطقه تاریخی نکته حائز اهمیتی است که سوژه عکس طنز گرافیکی شده است. نشستن با آرامش کامل میمون و نوت برداری خرس پاندا از بازدیدی که داشته است، از نکات جالب توجه عکس‌های زیر است. بازیگوشی پنگوئن‌ها در گوشه‌ای دیگر نیز را باید جزء موارد...