بازماندن استقلال و پرسپولیس از خرید مهم نقل و انتقالاتی

بازماندن استقلال و پرسپولیس از خرید مهم نقل و انتقالاتی

با رفتن رسمی سید محمدرضا حسینی به سپاهان بازماندن استقلال و پرسپولیس از خرید مهم نقل و انتقالاتی قطعی شد. محمدرضا حسینی که در چند سال اخیر توانسته عملکرد رو به رشدی داشته باشد، بعد از مورد توجه قرار گرفتن از طرف چند باشگاه بزرگ از جمله استقلال و پرسپولیس امروز ۱۶...