بازگشت چشمی به استقلال ؛ امضای قرارداد روزبه امشب یا فردا

بازگشت چشمی به استقلال ؛ امضای قرارداد روزبه امشب یا فردا

بازگشت چشمی به استقلال شکل بسیار جدی به خود گرفته است و به نظر می رسد که قرارداد روزبه امشب یا فردا نهایی خواهد شد. روزبه چشمی با درخشش در تیم های پایه ایران و همچنین صبای قم خود را به فوتبال ایران معرفی کرد. چشمی از سال ۱۳۹۴ با امضای قراردادی سه ساله به استقلال پیوست...