ولاسکو روی نیمکت والیبال ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو

ولاسکو روی نیمکت والیبال ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو

احتمال بازگشت خولیو ولاسکو سرمربی سابق تیم ملی به نیمکت والیبال ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو با تایید رئیس فدراسیون افزایش یافت. اسفند ۱۳۸۹ بود که پس از بررسی‌های فراوان خولیو ولاسکو که آن زمان هم خود را بازنشسته کرده بود، سرمربی تیم ملی والیبال ایران شد. ولاسکو با...