بازگشت پرسپولیس از اردوی ترکیه بدون بازی تدارکاتی

بازگشت پرسپولیس از اردوی ترکیه بدون بازی تدارکاتی

در پایان اردوی ۱۰ روزه در کارتاپه ترکیه امروز بازگشت تیم فوتبال پرسپولیس از ترکیه به ایران اتفاق می‌افتد. تیم فوتبال پرسپولیس در حالی که از ۲۰ تیر تمرینات خود را در کارتاپه ترکیه آغاز کرده بود، با برگزاری آخرین تمرین خود در عصر روز ۲۸ تیر در اردوی ترکیه امروز به ایران...