بازگشت کارلوس کیروش به تیم ملی ایران نیاز فوتبال و فضای سیاسی کشور

بازگشت کارلوس کیروش به تیم ملی ایران نیاز فوتبال و فضای سیاسی کشور

اوضاع نابسامان فوتبال ایران از یک طرف و فضای سیاسی تحمیل شده به کشور از طرف دیگر، نیاز بازگشت کارلوس کیروش به فوتبال ایران و تیم ملی را بیش از پیش نمایان می‌کند. یادمان نمی‌رود که چند روز قبل از بازی حساس و سرنوشت‌ساز تیم ملی ایران و کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی...