کارلوس کی روش و بازگشت به تیم ملی ؛ احتمال حضور مرد پرتغالی در ایران

کارلوس کی روش و بازگشت به تیم ملی ؛ احتمال حضور مرد پرتغالی در ایران

کارلوس کی روش و بازگشت به تیم ملی ایران حالا به نقل محافل خبری تبدیل شده و به نظر می رسد که مذاکره فدراسیون فوتبال با او حالا شکل جدی به خود گرفته است. تیم ملی با یک همبستگی همه جانبه با نمایشی قابل قبول به مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر رسید. در این راه ملی...