فدراسیون فوتبال و بازگشت کفاشیان در پست نایب رئیسی اول

فدراسیون فوتبال و بازگشت کفاشیان در پست نایب رئیسی اول

امروز صبح علی کفاشیان در بازگشت به محل کارش در فدراسیون فوتبال ایران حرف و حدث فراوانی پیرامون مدیریت فوتبال کشور ایجاد کرد. سال ۱۳۸۶ بود که در سمت معاون ورزشی سازمان تربیت بدنی و برای فراهم شدن شرایط رای آوردن گزینه‌ای دیگر برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کرد و از...