بازی های دوستانه امید اسکوچیچ در تیم ملی ایران ؛ ازبکستان و مالی مهر ۹۹

بازی های دوستانه امید اسکوچیچ در تیم ملی ایران ؛ ازبکستان و مالی مهر ۹۹

تیم ملی ایران پس از نزدیک به یک سال دوری از مسابقه در فیفا دی مهر و در راستای بازی های دوستانه جدید خود با ازبکستان و مالی دو مسابقه را برگزار می‌کند تا امید دراگان اسکوچیچ برای انجام بازی و محک شاگردانش دوباره زنده شود. تیم ملی ایران مقابل بحرین و عراق در دو بازی...