علی دایی و پروین در آغوش هم در بازی یادبود علی انصاریان و مهرداد میناوند

علی دایی و پروین در آغوش هم در بازی یادبود علی انصاریان و مهرداد میناوند

علی دایی و پروین در بازی یادبود علی انصاریان و مهرداد میناوند با هم رو به رو شده و یکدیگر را در آغوش گرفتند، آن هم در شبی که علی کریمی یک گل زیبا زد. عصر دیروز ستاره های قدیمی فوتبال ایران که هر کدام در عصر خود نقشی بزرگ و کلیدی در فوتبال ایران داشتند، گرد هم آمدند تا...