بارسلونا در آستانه ورشکستگی ؛ لیونل مسی و دیگر بازیکنان باید فداکاری کنند

بارسلونا در آستانه ورشکستگی ؛ لیونل مسی و دیگر بازیکنان باید فداکاری کنند

باشگاه بارسلونا فاصله چندانی با ورشکستگی ندارد و اگر لیونل مسی و دیگر بازیکنان قرارداد خود را کاهش ندهند بلوگرانا نمی تواند کسری بودجه ۱۹۱ میلیون یورویی خود را جبران کند. دوران مدیریت بارتمئو در بارسلونا بدون شک سیاه ترین دوران مدیریت تاریخ این باشگاه است. جایی که در...