میلان و انتخاب سرمربی جدید با اخراج جامپائولو پس از کسب نتایج ضعیف

میلان و انتخاب سرمربی جدید با اخراج جامپائولو پس از کسب نتایج ضعیف

استفانو پیولی امروز و از سوی مدیران باشگاه میلان بعنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب و معرفی و جایگزین مارکو جامپائولو گردید که پس از کسب نتایج ضعیف در این فصل برکنار شد. باشگاه میلان ایتالیا که از زمان کنار گذاشته شدن برلوسکونی مالک سالیان دراز این تیم از قدرت سیاسی در...