خانواده شیرها در باغ بسیار زیبا – عکس طنز گرافیکی

خانواده شیرها در باغ بسیار زیبا – عکس طنز گرافیکی

خانواده شیرها در باغ بسیار زیبا دو عکس طنز گرافیکی از چالش شیر نر در بیدار کردن شیر ماده است. آنچه در این عکس‌ها نمایان است، علاوه بر تلاش شیر نر برای بیدار کردن شیر ماده از خواب، زیبایی بسیار زیاد باغیست که این دو در آن قرار دارند. در یک باغ بسیار زیبا، شیر ماده که...