عکس گرافیکی ؛ بحران بی آبی خوزستان ؛ همه ایران در کنار مردم تشنه اما نجیب

عکس گرافیکی ؛ بحران بی آبی خوزستان ؛ همه ایران در کنار مردم تشنه اما نجیب

عکس گرافیکی فوق روایتگر یک داستان تلخ و دردناک است، داستانی از تشنگی و عطش یک دیار که همواره در خط مقدم مقاومت در برابر همه تجاوزات و مشکلات با تمام وجود جنگیده است، اما حالا نوبت ایران است که دین خود را به مردم نجیب خوزستان ادا کند که البته همدردی و حتی کمک عملی چند...