برنامه جدید لیگ ملت‌های والیبال در سال ۲۰۲۱ و پس از لغو مسابقات ۲۰۲۰

برنامه جدید لیگ ملت‌های والیبال در سال ۲۰۲۱ و پس از لغو مسابقات ۲۰۲۰

با اعلام تارنمای ورلد آو والی برنامه جدید لیگ ملت‌های والیبال و تیم ملی ایران در سال ۲۰۲۱ و پس از لغو کامل بازی‌های ۲۰۲۰ اعلام شد. در حالی که تیم‌های ملی والیبال آماده حضور در المپیک می‌شدند و به لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۰ به چشم مسابقات تدارکاتی نگاه می‌کردند، کرونا...