لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۰ و تعویق بازی‌ها در آغاز بدلیل ویروس کرونا

لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۰ و تعویق بازی‌ها در آغاز بدلیل ویروس کرونا

با گسترش ویروس کرونا در سطح جهان، والیبال هم تحت تاثیر آن قرار گرفت و لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۰ به تعویق افتاد تا ایران پس از المپیک وارد این مسابقات شود. در حالی که برنامه و گروه‌های لیگ ملت‌های والیبال و زمان آغاز و پایان آن از چند ماه قبل مشخص شده بود، با گستردگی...