شکایت بودیمیر مشکل پرسپولیس در این روزها ؛ از جریمه فیفا تا وعده خوش مدیران

شکایت بودیمیر مشکل پرسپولیس در این روزها ؛ از جریمه فیفا تا وعده خوش مدیران

شکایت بودیمیر مشکل پرسپولیس در این روزهای سخت است و از طرفی فیفا با بستن پنجره نقل و انتقالات کار را برای قرمزهای پایتخت سخت تر کرده است، با این حال ابراهیم شکوری وعده داد که پول مهاجم کروات آماده است و به زودی به حساب او خواهد نشست. شکایت بازیکنان و مربیان خارجی از...