پرسپولیس و تهدید رادوشویچ ؛ پولم را به زودی ندهند فسخ می کنم

پرسپولیس و تهدید رادوشویچ ؛ پولم را به زودی ندهند فسخ می کنم

پرسپولیس و تهدید رادوشویچ ؛ اگر مدیران باشگاه پولم را به زودی ندهند قراردادم را فسخ می کنم. پرسپولیس این روزها از نظر مالی شرایط خوبی ندارد و نتوانسته است مطالبات بازیکنان خود را در موعد مقرر پرداخت کند. از طرفی با توجه به قرارداد دلاری بوژیدار رادوشویچ با پرسپولیس...