بیشه شیطانی و حضور سرباز رومی در تصویری ترسناک

بیشه شیطانی و حضور سرباز رومی در تصویری ترسناک

بیشه شیطانی حضور سرباز رومی قرارهای عجیب و تصویری هولناک از شبی مرموز در داستانی از عکس های ترسناک که اتفاقاتی جالب اما وحشت آور را بیان می‌کند. شب است، آسمان شیه می‌کشد، هوا ابریست، کمی هم مه در آن آمیخته شده، فضا بسیار هولناک است. سرباز رومی از دور می‌آید، جنگ نزدیک...