مهرداد میناوند بیماری ، مبارزه با کرونا و واکنش های اهالی فوتبال

مهرداد میناوند بیماری ، مبارزه با کرونا و واکنش های اهالی فوتبال

مهرداد میناوند بیماری کرونا و شرایط سخت پیشکسوت پرسپولیسی برای مبارزه با آن این روزها با واکنش اهالی فوتبال رو به رو شده است و به نوعی یک اتحاد جذاب فارغ از بحث ها و گرایشات رنگی ایجاد کرده است. مهرداد میناوند با توجه به تعصبی که به پرسپولیس نشان داده و کری های جالبش...