تراکتور و استقلال تهران و تاریخچه بازی های دو تیم در دوشنبه کوئیز ۳۳

تراکتور و استقلال تهران و تاریخچه بازی های دو تیم در دوشنبه کوئیز ۳۳

تراکتور و استقلال تهران تاریخچه بازی هایشان پر از حوادث عجیب و همچنین پر از شگفتی و هیجان است، مخصوصا در سال های اخیر که هر دو تیم مدعی بوده‌اند، از این رو رافان نیوز دوشنبه کوئیز ۳۳ خود را به سوالاتی پیرامون بازی های گذشته آبی و قرمز تهران و تبریز اختصاص داده است....