تجمع حیوانات در خیابان به نشانه اعتراض – عکس طنز

تجمع حیوانات در خیابان به نشانه اعتراض – عکس طنز

تجمع حیوانات در خیابان به نشانه اعتراض خود یک طرح طنز در ذات خود دارد تا بتوان آن را یک عکس خنده‌دار نامید. از اسب آبی که با فریاد به سمت بقیه می‌آید گرفته تا گاوی که خیلی شیک رو نیمکت نشته است، همگی بیانی طنزگونه دارند. خرس را ببینید که مشغول نوشتن بیانیه پایانی است....