اولین ترانسفر بموقع فوتبال ایران به تیم معتبر اروپایی؛ اللهیار صیادمنش

اولین ترانسفر بموقع فوتبال ایران به تیم معتبر اروپایی؛ اللهیار صیادمنش

اولین ترانسفر بموقع فوتبال ایران به یک تیم نسبتا معتبر اروپایی به نام اللیار صیادمنش ۱۷ ساله از استقلال تهران به فرنرباغچه ترکیه ثبت شد. به لطف مشکلات و بدهی‌های تیم فوتبال استقلال تهران، این تیم با درخواست خرید اللهیار صیادمنش توسط تیم فنرباغچه ترکیه موافقت کرد....