تراکتور و حاج صفی از هم جدا شدند ؛ مقصد کاپیتان تیم ملی احتمالا اصفهان

تراکتور و حاج صفی از هم جدا شدند ؛ مقصد کاپیتان تیم ملی احتمالا اصفهان

تراکتور و احسان حاج صفی دیشب رسما با توافقی دو طرفه از هم جدا شدند و کاپیتان تیم ملی با انتشار پیامی احساسی از تی تی های تبریز خداحافظی کرد و احتمالا راهی اصفهان خواهد شد. در فصل اخیر احسان حاج صفی قصد ماندن در تبریز را نداشت و از همان ابتدا بنا را بر جدایی و لژیونر...