تراکتور و استقلال تهران ( ۱ – ۳ ) ؛ پیروزی شیرین شاگردان محمود فکری در تبریز

تراکتور و استقلال تهران ( ۱ – ۳ ) ؛ پیروزی شیرین شاگردان محمود فکری در تبریز

تراکتور و استقلال تهران در لیگ برتر بیستم ایران و مهم ترین بازی هفته یازدهم امروز در تبریز به دیدار هم رفتند و این آبی های تهران بودند که با هدایت محمود فکری به خوبی حریف را مغلوب خود کرده و به پیروزی ۳ بر ۱ رسیدند. تراکتور در بازی مهم هفته یازدهم لیگ برتر بیستم و در...