تراکتور و جدایی دژاگه و شجاعی ؛ حواشی که خبر از تغییرات بزرگ می دهد

تراکتور و جدایی دژاگه و شجاعی ؛ حواشی که خبر از تغییرات بزرگ می دهد

تراکتور و بحث روز جدایی اشکان دژاگه و مسعود شجاعی نشان می دهد که تی تی های تبریز حال و روز خوبی ندارند و احتمالا تغییرات بزرگی در راه خواهند داشت. نیم فصل دوم بود که جدایی احسان حاج صفی شوک بزرگی به هواداران تراکتور وارد کرد و فصلی که خوب آغاز نشده بود را تلخ تر جلوه...