تراکتور و گل گهر (۲-۱) ؛ پیروزی شیرین تی تی ها در سیرجان

تراکتور و گل گهر (۲-۱) ؛ پیروزی شیرین تی تی ها در سیرجان

تراکتور و گل گهر سیرجان در هفته دوازدهم لیگ برتر بیستم به دیدار هم رفتند و در یک بازی پرحاشیه این تی تی های تبریز بودند که با هدایت مسعود شجاعی به پیروزی ۲ بر ۱ دست یافتند. گل گهر سیرجان که با هدایت امیر قلعه نویی یکی از مدعیان لیگ برتر بیستم نشان داده است، در هفته...