تساوی دربی رم و لاتزیو در سری a ایتالیا با نتیجه ۱ بر ۱

تساوی دربی رم و لاتزیو در سری a ایتالیا با نتیجه ۱ بر ۱

رم و لاتزیو در دربی شهر رم و از هفته دوم سری a ایتالیا به تساوی ۱ بر ۱ رضایت دادند. ورزشگاه المپیک شهر رم ایتالیا شاهد دربی و شهرآورد دلا کاپیتاله بود که طی آن رم و لاتزیو در چارچوب هفته دوم سری a با یکدیگر رو به رو شدند. رم شروع بهتری در زمین داشت و نتیجه برتری خود...