تساوی مدعیان قهرمانی لیگ برتر ایران و کشیده شدن قهرمانی به هفته آخر

تساوی مدعیان قهرمانی لیگ برتر ایران و کشیده شدن قهرمانی به هفته آخر

تساوی مدعیان قهرمانی لیگ برتر ایران در هفته ۲۹ باعث کشیده شدن قهرمانی به هفته آخر شد. تیم‌های پرسپولیس، سپاهان، پدیده شهر خودرو و استقلال تهران چهار تیمی بودند که تا هفته ۲۹ شانس قهرمانی داشتند. تساوی همه این تیم‌ها مقابل حریفشان باعث شد که علاوه بر اینکه سرنوشت...