لیگ برتر انگلیس در سال ۱۹۴۷ و مشکل مشابه تعلیق مسابقات

لیگ برتر انگلیس در سال ۱۹۴۷ و مشکل مشابه تعلیق مسابقات

۷۳ سال پیش یعنی ۱۹۴۷ میلادی نیز لیگ برتر انگلیس با تعلیق مسابقات رو به رو شده است، اما نه برای ویروس کرونا و مشکلات بیماری بلکه بدلیل سرمای شدید هوا و برف و بوران در بریتانیا. با فراگیری بحران کرونا در قاره سبز و رسیدن آن به انگلیس ، فوتبال جزیره و لیگ برتر هم تحت...