نیمه‌نهایی جام حذفی بدلیل به تاخیر افتادن یک روزه ماه رمضان به تاخیر افتاد

نیمه‌نهایی جام حذفی بدلیل به تاخیر افتادن یک روزه ماه رمضان به تاخیر افتاد

به نقل از رئیس سازمان لیگ تغییر زمان نیمه‌نهایی جام حذفی بین دو تیم سپاهان و پرسپولیس از سوم خرداد به هشتم خرداد نهایی شده است. با توجه به تاخیر افتادن یک روزه ماه مبارک رمضان و تغییر تقویم قمری و همچنین مصادف شدن سوم خرداد با ایام شهادت حضرت علی زمان نیمه‌نهایی جام...