تمرینات تیم ملی ایران ؛ پیام پیروزی در چهره شاگردان اسکوچیچ

تمرینات تیم ملی ایران ؛ پیام پیروزی در چهره شاگردان اسکوچیچ

تمرینات تیم ملی ایران در روزهای اخیر و برای تدارک تقابل با سوریه در بازی دوستانه‌ای که امروز عصر برگزار خواهد شد، یک پیام امیدوار کننده به هواداران ایرانی منتقل می کند و آن این است که شاگردان دراگان اسکوچیچ مصمم برای پیروز شدن هستند. تیم ملی با هدایت ویلموتس در دور...