فرهاد مجیدی و استقلال در آغاز کار دوباره ؛ تمرین آبی ها با کادرفنی جدید

فرهاد مجیدی و استقلال در آغاز کار دوباره ؛ تمرین آبی ها با کادرفنی جدید

فرهاد مجیدی و استقلال تهران دوباره در مسیر تازه همکاری قرار گرفتند و برای سومین بار راه مشترکی را آغاز کردند. امروز بازیکنان استقلال تهران نخستین تمرین خود را با کادر فنی جدید تجربه کردند و از مجیدی و دستیاران او به خوبی استقبال نمودند. در حالی که قرار بود پیروز...