کارلوس کی روش و تولدی که پای تیم ملی ایران را هم به میان آورد !

کارلوس کی روش دیروز ۶۸ سالگی خود را جشن گرفت و فیفا در تبریک تولد او پای تیم ملی ایران را هم وسط کشید و از کی روش برای دو صعود متوالی به جهانی با ایران تمجید کرد. سرمربی پرتغالی – موزامبیکی سال ۲۰۱۱ هدایت تیم ملی ایران را برعهده گرفت و با حضور طولانی مدت و ۸...