تیم ملی ایران و انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ؛ میزبانی که به ناحق مصادره شد !

تیم ملی ایران و انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ؛ میزبانی که به ناحق مصادره شد !

تیم ملی ایران در حالی که با توجه به بیش ترین میزبانی در دور برگشت، باید میزبان بازی های متمرکز انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در گروه سوم می بود، اما AFC به بهانه های واهی این میزبانی را به بحرینی داد که از هیچ اقدام خصمانه ای علیه ایران ابایی ندارد. تیم ملی ایران در آغاز...