دومین برد شاگردان دراگان اسکوچیچ در دومین بازی دوستانه ؛ بوسنی قربانی جدید تیم ملی ایران

دومین برد شاگردان دراگان اسکوچیچ در دومین بازی دوستانه ؛ بوسنی قربانی جدید تیم ملی ایران

تیم ملی ایران در دومین بازی دوستانه خود پس از بحران کرونا با هدایت دراگان اسکوچیچ و در زمین بوسنی و هرزگوین به پیروزی ۲ بر ۰ دست یافت. تیم ملی ایران در دومین بازی دوستانه خود با دراگان اسکوچیچ، میهمان بوسنی و هرزگوین بود. میزبان بازی را بهتر آغاز کرد و دقیقه ۴ شوت...