لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ ؛ شکست تلخ ایران در روزی که ستاره ها خوب نبودند

لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ ؛ شکست تلخ ایران در روزی که ستاره ها خوب نبودند

لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ در آخرین روز هفته سوم خود با شکست تلخ تیم ملی ایران مقابل آلمان با نتیجه ۳-۲ همراه شد، آن هم در روزی که سعید معروف و دیگر ستاره ها خوب نبودند. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود از هفته سوم لیگ ملت های والیبال به دیدار آلمان رفت. آلمان که...