لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ ؛ تیم ملی ایران در مسیر سراشیبی

لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ ؛ تیم ملی ایران در مسیر سراشیبی

لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ برای تیم ملی ایران در هفته های پایانی خوب نبود و سعید معروف و یارانش در  مسیر سراشیبی قرار گرفته و دو شکست بد را مقابل فرانسه و لهستان به دست آوردند. در هفته پایانی لیگ ملت های والیبال در حالی که ایران با هدایت آلکنو سعی کرد بیش‌تر به جوانانش...
لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ و دیدار تیم ملی ایران و اسلوونی

لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ و دیدار تیم ملی ایران و اسلوونی

لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ امروز در پایان هفته چهارم خود با شکست ۳-۱ تیم ملی ایران مقابل اسلوونی در حضور سعید معروف همراه شد. تیم ملی والیبال ایران که چند بازی اخیر را از دست داده است و نتوانسته روزهای خوب ابتدایی خود را تکرار کند، امروز در آخرین بازی هفته چهارم خود به...
تیم ملی والیبال ایران و برزیل در لیگ ملت های ۲۰۲۱

تیم ملی والیبال ایران و برزیل در لیگ ملت های ۲۰۲۱

تیم ملی والیبال ایران و برزیل در لیگ ملت های ۲۰۲۱ دیشب مقابل هم ایستادند، اما سعید معروف به همراه دیگر شاگردان آلکنو با وجود شایستگی نتیجه را ۳-۱ واگذار کردند. والیبال ایران که این روزها خود را برای حضوری قدرتمند در بازی های حساس المپیک آماده می کند، دیشب و در چارچوب...
لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ ؛ شکست تلخ ایران در روزی که ستاره ها خوب نبودند

لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ ؛ شکست تلخ ایران در روزی که ستاره ها خوب نبودند

لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ در آخرین روز هفته سوم خود با شکست تلخ تیم ملی ایران مقابل آلمان با نتیجه ۳-۲ همراه شد، آن هم در روزی که سعید معروف و دیگر ستاره ها خوب نبودند. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود از هفته سوم لیگ ملت های والیبال به دیدار آلمان رفت. آلمان که...
لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ ؛ تیم ملی و یک شکست با سربلندی

لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ ؛ تیم ملی و یک شکست با سربلندی

لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ برای تیم ملی ایران  با شکست ۳-۲ مقابل صربستان همراه بود، شکستی که نتنها بد نبود، بلکه سربلندی تیم را در پی داشت، چرا که آلکنو جوانان و ترکیب دوم خود را بدون سعید معروف به میدان فرستاد. دیروز ظهر بود که تیم ملی ایران مقابل صربستان قرار گرفت و...