فدراسیون فوتبال و کلاف سردرگم انتخابات ریاست با نامزدی ۹ کاندید از طیف‌های مختلف

فدراسیون فوتبال و کلاف سردرگم انتخابات ریاست با نامزدی ۹ کاندید از طیف‌های مختلف

با پایان ثبت نام از کاندیدهای ریاست فدراسیون فوتبال و نامزدی ۹ نفر از طیف‌های مختلف، انتخابات این فدراسیون تبدیل به یک کلاف سردرگم شده است و مشخص نیست چه کسی صندلی جانشینی مهدی تاج را در فوتبال ایران تصاحب می‌کند.  بیماری قلبی مهدی تاج و دومین حمله قلبی او باعث شد تا...