جدایی مدافع پرسپولیس در همین نزدیکی ؛ خبری که نشریه قطری تایید کرد

جدایی مدافع پرسپولیس در همین نزدیکی ؛ خبری که نشریه قطری تایید کرد

جدایی مدافع پرسپولیس در همین نزدیکی به نظر می رسد و احتمالا در پایان فصل باشگاه ام صلال قطر مقصد محمد حسین کنعانی زادگان خواهد بود. محمد حسین کنعانی زادگان که در تیم های ملی پایه توانایی خود را به اثبات رسانده بود، در زمان مدیریت محمد رویانیان به پرسپولیس پیوست و حتی...