یحیی گل محمدی پرسپولیس و پاسخ به شایعه جدایی از سرخ ها

یحیی گل محمدی پرسپولیس و پاسخ به شایعه جدایی از سرخ ها

یحیی گل محمدی پرسپولیس و پاسخ به شایعه جدایی از سرخ ها؛ پیشنهاد تیم قطری را رد کردم و در کنار سرخ ها خواهم ماند. بدون شک یحیی گل محمدی را باید یکی از بهترین سرمربیان آسیایی دانست، چرا که در این سال ها و مخصوصا در بازگشت به پرسپولیس کیفیت فنی خود را نشان داده است....