زهر چشم وزارت ورزش به اعتراضات در پرسپولیس با انتخاب مدیرکل حراست !

زهر چشم وزارت ورزش به اعتراضات در پرسپولیس با انتخاب مدیرکل حراست !

دو روز پیش هیئت مدیره پرسپولیس جعفر سمیعی را به عنوان مدیرعامل جدید معرفی کرد، مدیری که مدیرکل حراست وزارت ورزش است و انتخاب او برای سرخ‌ها پس از حواشی اخیر قابل تامل خواهد بود. جعفر سمیعی بلافاصله پس از انتخاب به عنوان مدیرعامل پرسپولیس اهداف خود را تشریح کرد و در...
مدیرعامل جدید پرسپولیس ؛ مدیرکل حراست وزارت ورزش

مدیرعامل جدید پرسپولیس ؛ مدیرکل حراست وزارت ورزش

پس از گذشت چند روز از استعفای مهدی رسول پناه ، امروز هیئت مدیره پرسپولیس تشکیل جلسه داد و جعفر سمیعی مدیرکل حراست وزارت ورزش را به عنوان مدیرعامل جدید اتخاب کرد. پس از حواشی مختلف و استعفای مهدی رسول پناه از مدیریت پرسپولیس بالاخره امروز جلسه هیئت مدیره باشگاه قرمز...