عکس طنز از ترس خنده‌دار سگ که دچار توهم شده

عکس طنز از ترس خنده‌دار سگ که دچار توهم شده

در اینجا عکس طنز از ترس خنده‌دار سگ که از شدت ترس دچار توهم شده قرار گرفته است. با توجه به اهمیت شادی و گذراندن وقتی خوش و مفرح سعی شده در ادامه این مطلب سه عکس گرافیکی با محتوای طنز و خنده‌دار قرار داده شود. هواپیمایی که انگار وجود خارجی ندارد، در حال موشک پرتاب کردن...