حمایت استقلال از فکری ؛ باشگاه از مدیرعامل تا اعضای هیئت مدیره پشت سرمربی

حمایت استقلال از فکری ؛ باشگاه از مدیرعامل تا اعضای هیئت مدیره پشت سرمربی

حمایت استقلال از محمود فکری ادامه دارد و ظهر امروز عضو هیئت مدیره آبی ها و سخنگوی باشگاه این موضوع را قویا اعلام کرد تا خیال سرمربی خود را راحت کرده باشد. این روزها شایعات زیادی پیرامون باشگاه استقلال و ضعف کادر فنی این تیم شنیده می شود. با این حال مدیران آبی های...