حمیدرضا صدر درگذشت ؛ وداع اجباری با تفسیرهای هیجان انگیز و آمار کمیاب

حمیدرضا صدر درگذشت ؛ وداع اجباری با تفسیرهای هیجان انگیز و آمار کمیاب

حمیدرضا صدر درگذشت تا هواداران فوتبال وداع اجباری و تلخی با تفسیرهای هیجان انگیز و آمار کمیاب او از حواشی ورزش ایران و جهان داشته باشند. سال ها بود که یکی از بخش های جذاب برنامه های مناسبتی ورزشی مخصوصا فوتبال تفسیر های جذاب و شور انگیز حمیدرضا صدر به شمار می رفت....