ماندن حمید مطهری در پرسپولیس با رد پیشنهاد نساجی

ماندن حمید مطهری در پرسپولیس با رد پیشنهاد نساجی

در حالی که حمید مطهری دستیار یحیی گل محمدی از نساجی مازندران پیشنهاد داشت، آن را رد کرد و در پرسپولیس ماندگار شد. پرسپولیس بخوبی با گل محمدی و دستیارانش به اوج پختگی دست یافته و در لیگ قهرمانان آسیا نشان داد که تیمی کامل است. حمید مطهری دستیار اول یحیی گل محمدی یکی از...
دست راست گل محمدی در نساجی مازندران

دست راست گل محمدی در نساجی مازندران

پس از جدایی محمود فکری باشگاه نساجی مازندران دنبال خرید یک سرمربی جدید است و از حمید مطهری دستیار اول یحیی گل محمدی در پرسپولیس بعنوان گزینه نخست این تیم یاد می‌شود. با پیشنهاد استقلال برای محمود فکری این مربی در حالی که با نساجی مازندران قرارداد داشت، نتوانست قید...